Showing all 17 results

Alfi är ett tyskt företag som grundades 1914. Redan år 1918 tillverkade Alfi den första isoleringskannan innehållande en speciell glasinsats. Ännu idag tillverkas isoleringskannorna efter samma grundprincip.